eFaktura

Det er mange fordelar med å bruke eFaktura.

  • Enkelt - du får rekningane dine rett i nettbanken, ferdig utfylt
  • Oversiktlig - du har full kontroll over rekningane. Når du får ein ny rekning, får du beskjed
  • Praktisk - du kan betale rekningane dine kor som helst, når som helst
  • Fleksibelt - du kan endre forfallsdato, beløp og belastningskonto, i tillegg kan du stoppe den
  • Ingen KID - du treng ikkje forholde deg til lange KID-nummer og annan betalingsinformasjon
  • Billig - du får ingen fakturagebyr
  • Miljøvenleg - med eFaktura sparer du miljøet for unødvendige papirmengder

Les meir om eFaktura på https://www.efaktura.no/privat

Gasta Design