icon-variabel-pris-big.png

Standard variabel pris (flytande)

Gjeldande frå 26. juni 2019: 51,00 øre/kWh inkl. 25 % mva.

Pris utan mva er 40,80 pr. kWh

Frå 15. april 2019: 59,00 øre/kWh inkl. 25 % mva.

Dersom du ynskjer bestilla elektrisk kraft frå Fitjar Kraftlag til standard variabel pris, fyller du ut bestillingskjemaet. Det vil seia at du då får levert den elektriske krafta til den prisen som gjeld til ei kvar tid, skiftande med prisen på marknaden. Følgjande vilkår gjeld: Standard kraftleveringsavtale og Spesielle vilkår, som står i bestillingsskjemaet. Vert fakturert på etterskot, ingen bindingstid.

icon-fastpris-big.png

Fastpris 12 måneders bindingstid

54,90 øre/kWh  inkl. 25 % mva.

Pris utan mva er 43,92 pr. kWh.

Vilkåra for kjøp av fastpris finst i Standard kraftleveringsavtale og i Spesielle vilkår, som står i bestillingsskjemaet. Vert fakturert på etterskot.